Carlos Núñez rematou hoxe en Berlin a xira de 30 concertos que durante algo mais de un mes levouno a percorrer Alemania e Suiza, presentando o seu último disco “Alborada do Brasil”.

Non podía culminala de mellor forma, xa que hoxe mesmo, o disco conseguiu o prestixioso Premio daCrítica Alemana, que o califica como “unha obra artística excepcional” .

A xira alemana foi todo un éxito e foi recollida incluso en programas televisivos de máxima audiencia.

TTT www.mediathek.daserste.de
ZDF Morgenmagazin www.zdf.de/ZDFmediathek
Premio Critica Alemana

Share |